گل کاران

گل کاران

1396/02/18 تولید 2972 بازدید

شرکت کشت و صنعت گلکاران

شرکت کشت وصنعت گلکاران درسال1364، توسط مرحوم حسین حجازی که اکنون به  عنوان "پدرصنعت اسانس ایران" درکشور شهرت دارد، تاسیس شده است. هدف اولیه ی او تولید اسانس، گلاب و عرقیِات بود و محصولات تولیدی خود را 

دربازارهای داخلی و خارجی نظیرکشورهای عربی به فروش می رسانید. از آنجایی که درآن زمان، مردم ایران شناخت کاملی از محصولاتی نظیر اسانس نداشتند، مرحوم حجازی به فکر تاسیس یک شرکت داروسازی افتاد تا بتواند با استفاده از اسانس

تولیدی شرکت‌ خود، محصولات قابل مصرف به مردم ارائه نماید. نهایتاً، شرکت‌ داروسازی باریج اسانس ایجاد شده و با پشت سرگذاشتن مشقات بسیار جهت توسعه ی آن اکنون به عنوان بزرگترین شرکت داروسازی گیاهی درکشور فعالیت دارد

شرکت کشت و صنعت گلکاران با هدف تولید مواد اولیه‌ی مورد استفاده در صنایع داروهای گیاهی، آرایشی و بهداشتی و غذایی فعالیت‌های خویش را در دامنه‌ی وسیعی توسعه داده است. امروزه، این شرکت قادر به تولید حدود 30 تن اسانس،100

تن عصاره،100تن روغن‌های کلدپرس دارویی، کنسانتره‌های میوه و سبزیجات و گیاهان دارویی خشک و غیره می‌باشد. با در نظر گرفتن این توانایی، شرکت گلکاران به عنوان بزرگترین شرکت تولیدی در این زمینه شناخته می‌شود. این شرکت، کلیه‌ی

مواد اولیه‌ی شرکت داروسازی باریج اسانس وبرخی شرکتها‌ی دارویی و غذایی دیگر را درزمینه‌ی اسانس، عصاره، روغن کلدپرس، کنسانتره‌ها،گیاهان آماده شده جهت عصاره، طعم‌ دهنده‌های گیاهی و نهایتاً کلیه‌ی نهاده های مورد نیاز کشت گیاهان

 .دارویی نظیر قلمه و نشاء را تأمین می‌نماید

  : واحدهای مختلف شرکت کشت و صنعت گلکاران شامل واحدهای زیر می‌باشد


تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت (آزمایشگاه)، تضمین کیفیت، تدارکات،  فروش، بازرگانی خارجی، برنامه‌ریزی، انبار، تولید، کشاورزی، مدیریت سایت، فناوری اطلاعات، نگهداری و تعمیرات (نت)، مالی، منابع انسانی و ایمنی و بهداشت