نتایج عبارت اتحادیه گلاب کاشان

درباره ما

درباره ما

تاریخ مقاله: 1399/01/26

مشاهده 26 نظر
واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان

واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان

تاریخ مقاله: 1396/04/14

اتحادیه گلاب کاشان بر آن شده است تا واحد تحقیق و توسعه خود را با هدف رفع مشکلات تولیدکنندگان و ارتقاء این صنعت ایجاد نماید تا در کنار مدیران به رفع چالش ها بپردازد .

مشاهده 26 نظر
طوبی

طوبی

تاریخ مقاله: 1395/10/14

مشاهده 26 نظر
خضرا گلاب

خضرا گلاب

تاریخ مقاله: 1395/10/11

مشاهده 26 نظر