دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

1396/03/28 اخبار 1884 بازدید

بانک کشاورزی,کارتخوان,اتحادیه گلاب,صنف گلاب,


طی مذاکرات انجام شده با بانک کشاورزی ، با پرداخت تسهیلات و ارائه دستگاه کارتخوان این بانک به واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه موافقت گردید
 

لذا متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه و فرم درخواست هرچه سریعتر به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند .

 

  مدارک لازم جهت دریافت دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

*معرفی نامه از اتحادیه گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

*کپی شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو )

در صورت ناخوانا بودن کپی ها از طرف شرکت نصب کننده کارتخوان به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

*کپی مدرک شغلی ( جواز کسب یا تاییدیه صنفی )

چنانچه تاییدیه صنفی داشته باشید تکمیل فرم استشهادیه الزامی است .

*در صورت نداشتن جواز کسب ضمن تکمیل فرم استشهادیه ، کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب

*تکمیل و امضا فرم درخواست کارتخوان