واحد تحقیق و توسعه

 • واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان
  • بازدیدها: 3679
  • 1396/04/14
  • کامنت ها: 0

  واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان

  اتحادیه گلاب کاشان بر آن شده است تا واحد تحقیق و توسعه خود را با هدف رفع مشکلات تولیدکنندگان و ارتقاء این صنعت ایجاد نماید تا در کنار مدیران به رفع چالش ها بپردازد .