درباره ما

 صنعت گلاب  در چهار منطقه شهرستان کاشان شامل برزک، قمصر، نیاسر و بخش مرکزی شناسایی شده است.  اکنون بیش از یکهزار و 800 واحد سنتی و 40 واحد صنعتی تولید گلاب و عرقیات با بیش از 5 هزار دیگ در کاشان فعالیت می کند.

این صنعت سبب ساز اشتغال بیش از 18هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شهرستان گردیده است. میزان تولید سالانه گلاب کاشان به 20 هزار تن و عرقیات آن به 40 هزار تن می رسد در حالیکه کاشان ظرفیت تولید بیش از دوبرابری را دارد.

کاشان به عنوان بزرگترین صادرکننده گلاب، عرقیات و اسانس کشور بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت، امارات و عربستان، آسیای جنوب شرقی مانند چین و ژاپن و اروپا مانند آلمان و اسپانیا را هدف قرار داده است. در سال 1399میزان ارزآوری صادرات گلاب حدود 17 میلیون دلار و اسانس حدود 4 میلیون دلار گزارش شده که با افزایش قیمت دلار ارزآوری این صنعت نیز برای کشور بالا رفته و سودآورتر شده است. در مرحله اجرایی اتحادیه گلاب و عرقیات کاشان راهبردهایی برای تامین مواد اولیه به صورت ارگانیک، ورود تکنولوژی هایی جدید به این صنعت و فروش سازماندهی شده اتخاذ می نماید.