• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه گلاب و عرقیات کاشان

3 دیدگاه


برچسب ها : انتخابات اتحادیه انتخابات هیئت مدیره گلاب کاشان

1398/05/01

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی