• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

بازدید تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین اتریش از واحدهای اتحادیه

3 دیدگاه

در روز چهارشنبه 02/20/ 1396 تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین از کارگاه ها و گلستان های گل محمدی بازدید کردند . آنها با نحوه تولید گلاب و عرقیات گیاهی آشنا شدند .

در این بازدید که رییس آکادمی طب سنتی دانشگاه وین نیز حضور داشت آمادگی خود و دانشگاه وین را جهت همکاری با اتحادیه  در ابعاد مختلف اعلام نمودند .


برچسب ها : پزشک طب سنتی اتریش اتحادیه گلاب دانشگاه وین

1396/02/23

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی