• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

انعقاد تفاهم نامه با دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

3 دیدگاه

طی جلسه ای که در مورخ 1396/02/20در محل اتحادیه گلاب کاشان برگزار شد ، تفاهم نامه چهارجانبه ای بین  اتحادیه  ، دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران ، پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان و معاونت غذا  و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان منعقد گردید .

در این تفاهم نامه مقرر شد که مواردی از جمله آموزش به تولیدکنندگان ، حضور پزشکان طب سنتی در واحدها ، پیگیری فرموله کردن عرقیات ترکیبی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرایی شود .

در این جلسه آقایان دکتر بنفشه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دکتر برهانی مدیر گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،آقای نوابی رییس اتحادیه ، مهندس حلاجی مدیر اجرایی اتحادیه ، خانم ها دکتر خادم نژاد مسئول آموزش دانشکده طب سنتی ، دکتر اخباری از پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان و دکتر صاحب نظر مدیرR&D اتحادیه حضور داشتند . 


برچسب ها : تفاهم نامه با دانشکده طب سنتی دانشکده طب سنتی پژوهشکده اسانس معاونت غذا و دارو

1396/02/23

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی