دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی


طی مذاکرات انجام شده با بانک کشاورزی ، با پرداخت تسهیلات و ارائه دستگاه کارتخوان این بانک به واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه موافقت گردید
 

لذا متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه و فرم درخواست هرچه سریعتر به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند .

 

  مدارک لازم جهت دریافت دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

*معرفی نامه از اتحادیه گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

*کپی شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو )

در صورت ناخوانا بودن کپی ها از طرف شرکت نصب کننده کارتخوان به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

*کپی مدرک شغلی ( جواز کسب یا تاییدیه صنفی )

چنانچه تاییدیه صنفی داشته باشید تکمیل فرم استشهادیه الزامی است .

*در صورت نداشتن جواز کسب ضمن تکمیل فرم استشهادیه ، کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب

*تکمیل و امضا فرم درخواست کارتخوان

 

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران