مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در روز شنبه مورخ 1396/7/15 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کاشان تشکیل شد.

در این جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار گردید و حاضرین ضمن تصویب اساسنامه اعضای هیئت مدیره و بازرسان را برای مدت 2 سال انتخاب نمودند.

آقای غلامرضا صباغیان، آقای سیدرضا نوابی، آقای سیدتقی حجازی، خانم زهرا صاحب نظر، آقای رضا بلندی، آقای سعیدصادقپور، آقای سیدعباس طاهری به عنوان اعضای اصلی و آقای علی زیارتی و آقای پرویز خیرخواه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ضمنا آقای محمد اسماعیلی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خصاف به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

مهمترین وظیفه این انجمن تسهیل امور صادراتی مربوط به صنعت گلاب و عرقیات گیاهی می باشد.


 

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران