• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

3 دیدگاه

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در روز شنبه مورخ 1396/7/15 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کاشان تشکیل شد.

در این جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار گردید و حاضرین ضمن تصویب اساسنامه اعضای هیئت مدیره و بازرسان را برای مدت 2 سال انتخاب نمودند.

آقای غلامرضا صباغیان، آقای سیدرضا نوابی، آقای سیدتقی حجازی، خانم زهرا صاحب نظر، آقای رضا بلندی، آقای سعیدصادقپور، آقای سیدعباس طاهری به عنوان اعضای اصلی و آقای علی زیارتی و آقای پرویز خیرخواه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ضمنا آقای محمد اسماعیلی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خصاف به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

مهمترین وظیفه این انجمن تسهیل امور صادراتی مربوط به صنعت گلاب و عرقیات گیاهی می باشد.


 


برچسب ها : مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

1396/07/16

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی