• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

3 دیدگاه

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در روز شنبه مورخ 1396/7/15 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کاشان تشکیل شد.

در این جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار گردید و حاضرین ضمن تصویب اساسنامه اعضای هیئت مدیره و بازرسان را برای مدت 2 سال انتخاب نمودند.

آقای غلامرضا صباغیان، آقای سیدرضا نوابی، آقای سیدتقی حجازی، خانم زهرا صاحب نظر، آقای رضا بلندی، آقای سعیدصادقپور، آقای سیدعباس طاهری به عنوان اعضای اصلی و آقای علی زیارتی و آقای پرویز خیرخواه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ضمنا آقای محمد اسماعیلی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خصاف به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

مهمترین وظیفه این انجمن تسهیل امور صادراتی مربوط به صنعت گلاب و عرقیات گیاهی می باشد.


 


برچسب ها : اتحادیه اتحادیه گلاب اتحادیه گلاب کاشان گلاب خوب بهترین گلاب برترین گلاب گلاب کاشان بهترین گلاب ایران بهترین شرکت های گلاب کاشان گلاب عرقیات خوشبو ترین گلاب خوش عطرترین گلاب گلاب درجه یک گلاب طوبی شرکت های معتبر گلاب مارک های معتبر گلاب سوغات کاشان با کیفیت ترین گلاب بهترین گلاب گلاب خوب کاشان گلاب نیاسر گلاب قمصر تولیدکنندگان گلاب

مهرداد 1396/07/16

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی