اخبار

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه گلاب و عرقیات کاشان

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه گلاب و عرقیات کاشان

تاریخ مقاله: 1398/05/01

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان کاشان

مشاهده 26 نظر
دوره آموزشی آشنایی با مفردات

دوره آموزشی آشنایی با مفردات

تاریخ مقاله: 1396/08/04

برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با مفردات پرکاربرد در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی

مشاهده 26 نظر
مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

مجمع عمومی انجمن گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

تاریخ مقاله: 1396/07/16

برگزاری مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی کاشان

مشاهده 26 نظر
نشست فناوری

نشست فناوری

تاریخ مقاله: 1396/05/07

نشست فناورانه كه با همكاري فن بازار منطقه ايي استان اصفهان،خوشه گلاب كاشان و اتحاديه گلاب كاشان در روز چهارشنبه مورخ 4/ 5/ 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی کاشان جهت رفع نیازهای واحدهای صنعتی گلاب و عرقیات و اسانس شهرستان کاشان برگزار گردید .

مشاهده 26 نظر
خوشه گلاب کاشان خوشه نمونه ملی

خوشه گلاب کاشان خوشه نمونه ملی

تاریخ مقاله: 1396/04/20

خوشه گلاب کاشان با بیش از 1000 واحد سنتی و 34 کارخانه  صنعتی در سال 1395 به عنوان خوشه نمونه ملی از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتخاب شد .

مشاهده 26 نظر
دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

دستگاه کارتخوان بانک کشاورزی

تاریخ مقاله: 1396/03/28

طی مذاکرات انجام شده با بانک کشاورزی ، با پرداخت تسهیلات و ارائه دستگاه کارتخوان این بانک به واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه موافقت گردید

مشاهده 26 نظر
انعقاد تفاهم نامه با دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه با دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

تاریخ مقاله: 1396/02/23

طی جلسه ای که در مورخ 1396/02/20 در محل اتحادیه گلاب

مشاهده 26 نظر
بازدید تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین اتریش از واحدهای اتحادیه

بازدید تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین اتریش از واحدهای اتحادیه

تاریخ مقاله: 1396/02/23

در روز چهارشنبه 02/20/ 1396 تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین

مشاهده 26 نظر